Suomen Filmikamarin tiedote 22.3.2020

Suomalaiset elokuvateatterit suljettiin ensimmäisen kerran koronan vuoksi vuosi sitten. Toisin kuin muuta elinkeinotoimintaa, elokuvateatteritoimintaa on rajoitettu eriasteisesti kaiken aikaa. Tämä on tarkoittanut myös elokuvien levityksen ja maahantuonnin tyrehtymistä.

Vuoden aikana – erilaisten rajoitusten vallitessa suomalaiset elokuvateatterit ovat palvelleet terveysturvallisesti yli 1,6 miljoonaa asiakasta.

Viimeisen neljän kuukauden aikana aluehallintovirastot yhdessä muiden viranomaisten kanssa ovat tehneet kaikkensa, että elokuvateatterit menisivät kiinni.

Kuukausi sitten elokuva-ala valitti AVI:en perusteettomista rajoituksista.  Vastauksessaan AVI:t eivät kyenneet antamaan yksilöityjä perusteluita elokuvateattereiden toiminnan rajulle rajoittamiselle.

Vastauksessa vastuu turvallisuusarvion paikkansapitävyydestä siirrettiin THL:lle. AVI:t tai THL eivät kumpikaan esittäneet elokuvateattereita koskevia faktoja tai tutkimuksia rajoituspäätösten tueksi. Elokuvateattereista niin Suomesta kuin maailmalta ei tiedetä lähteneen tartuntaketjuja. Tätä tosiasiaa ei vieläkään otettu huomioon. AVI:en vastaus vain vahvistaa elokuva-alan käsitystä siitä, että rajoitukset eivät ole lain mukaisia.

Elokuvateattereiden elinkeinotoiminnan liikevaihdon menetykset koronavuoden ajalta ovat jo 110 miljoonan euron luokkaa.

Tähän suhteutettuna elokuvateattereiden ja elokuvalevittäjien saamat tuet ovat vaatimattomia. Elokuvateattereiden ja -levittäjien liiketoiminnan tähänastisista tulonmenetyksistä alalle tullut tuki kattaa vaivaiset 4,5 %:a, eivätkä nämä vähäisetkään tuet ole suinkaan jakautuneet tasaisesti: osa ei ole saanut mitään korvauksia, tai hyvin minimaalisesti tulonmenetyksiinsä verrattuna, muun muassa yritystukien tukikaton vuoksi.

Tilanne on alan yrittäjille täysin kohtuuton ja moneen muuhun liiketoiminta-alueeseen verrattuna myös hyvin epäoikeudenmukainen: käytännössä elokuva-alan yritystoimintaa on rajoitettu nyt vuosi ilman mainittavia yritystoiminnan menetysten kompensaatioita.

Julkisessa keskustelussa poliittiset päättäjät painottavat, kuinka elinkeinotoimintaa rajoitettaessa tulee samanaikaisesti keskustella taloudellisesta kompensaatiosta. Elokuva-ala on ollut epätasa-arvoisessa asemassa suhteessa muihin elinkeinoihin. Julkisen keskustelun perusteella elokuva-ala on täysin lainsuojattomassa asemassa.

Elokuvateattereiden ja -levittäjien tilanne vaatii nopeita toimenpiteitä.

1. Elokuvateatterit ovat terveysturvallisia, niiden rajoitukset tulee purkaa asteittain niin nopeasti kuin mahdollista.
2. Elokuvasäätiön tukivaroja elokuvalevittäjille ja elokuvateattereille kohdistettuihin koronatukiin tulee lisätä. Vaikea tilanne jatkunee vuoden loppuun saakka. Tässä voisi apuna käyttää EU:n elpymisvälinettä, josta 2 % on käytettävä kulttuuriin ja luoville aloille. Olemassa olevia tukijärjestelmiä pitää vahvistaa ensin.
3. Yritystukien tukikatto tulee nostaa heti EU:n komission sallimaan 10 miljoonaan euroon. Elokuvateattereiden osalta tukikatto voidaan poistaa kokonaan. EU:n ryhmäpoikkeusasetuksen artikla 53 mahdollistaa elokuvateattereiden tukemisen koronakriisissä ilman tukikattoa.

Lisätietoja

Tero Koistinen
toimitusjohtaja
Suomen Filmikamari ry

Suomen Filmikamari ry on elokuva-alan yhdistysten keskusjärjestö, jonka jäseniä ovat Suomen elokuvateatteriliitto – SEOL ry sekä Suomen elokuvatoimistojen liitto ry (SEL). Järjestöt edustavat kattavasti suomalaisia elokuvateattereita sekä Suomessa toimivia elokuvien maahantuojia ja levittäjiä. Suomessa on tällä hetkellä 177 elokuvateatteria 130 paikkakunnalla. Elokuvateattereita operoi noin 120 eri yritystä tai yhteisöä. Suomalaiset elokuvateatterit ovat pääosin perhe- tai yhdistysomisteisia mikroyrityksiä tai pk-yrityksiä. Elokuvateatterit ja elokuvalevittäjät työllistävät noin 1 100 henkeä.