Hire Terms (currently only in Finnish)

Pyydämme tutustumaan Cinema Orionin vuokrausehtoihin ennen tilavuokrauksen vahvistamista. Vahvistamalla varauksen, hyväksyt alla olevat vuokrausehdot.

Vuokrauksesta yleisesti:

Cinema Orionissa järjestettävien tilaisuuksien luonteesta (esim. elokuvaesitys, seminaari, kokous jne.) sovitaan erikseen vuokranantajan kanssa.

Tilojen vuokraajan tulee olla vähintään 18-vuotias, ellei ole toisin sovittu.

Vuokrauksen kohde:

Cinema Orionin teatterisali, aula sekä aulan yhteyteen kuuluvat wc:t. Vuokra-aika sovitaan tapauskohtaisesti.

Cinema Orion ei ole täysin esteetön, invapaikkoja löytyy kaksi kappaletta parvelta, mutta inva-wc:tä teatterissa ei valitettavsti ole. Pyörätuolilla liikkuvilla asiakkailla tulee olla avustaja mukana ja heitä pyydetään ilmoittamaan saapumisestaan etukäteen sähköpostitse osoitteeseen [email protected] Sähköpyörätuolipääsyä ei valitettavasti ole tiloihin lainkaan.

Varaus-, maksu- ja peruutusehdot:

Varaus tulee tehdä kirjallisesti esim. sähköpostilla ja se astuu voimaan vasta elokuvateatteri Cinema Orionin vahvistettua ko. varauksen kirjallisesti. Vuokralaiselle lähetetään lasku sopimuksen mukaan.

Mahdolliset peruutukset ja muutokset pyritään tekemään mahdollisimman ajoissa, vähintään 12 vuorokautta ennen tilaisuutta. Mikäli tilaisuus peruuntuu alle 12 vuorokautta ennen sen alkamista, on Cinema Orionilla oikeus veloittaa 50% vuokrahinnasta. Alle 24 tuntia tapahtuvista peruutuksista veloitetaan 100%:n vuokrahinta.

Ylivoimaisesta esteestä johtuvan syyn vuoksi (esim. vesivahinko, tulipalo tai ilkivalta) elokuvateatteri Orionilla on oikeus perua varaus ennen tilaisuuden ajankohtaa ilman korvausvelvollisuutta. Vuokralaisella on tällöin oikeus saada mahdollisesti etukäteen maksamansa summa takaisin kokonaisuudessaan.

Vahingot:

Vuokralainen on velvollinen korvaamaan vuokrauksen yhteydessä tiloille/irtaimistolle, kiinteistön omistajalle ja/tai kolmannelle osapuolelle aiheuttamansa vahingot täysimääräisenä.

Sopimuksen siirto:

Vuokralaisella ei ole oikeutta siirtää sopimusta tai luovuttaa varaamiaan tiloja kolmannelle osapuolelle ilman vuokranantajan suostumusta.

Juhlatilat ja koristelu:

Tilavuokraan sisältyy mahdollinen tiloihin tutustuminen sekä tilojen käyttö sovittuna aikana. Vuokra-ajan tulee kattaa myös tilaisuuden alkujärjestelyt sekä loppusiivouksen. Omien kalusteiden/laitteiden tuomisesta on sovittava erikseen Cinema Orionin kanssa. Kukat, aterimet, koristeet, tarjoiluastiat ja pöytäliinat eivät sisälly tilavuokraan. Orionista löytyy kolme vuokralaisen käyttöön tarkoitettua tarjoilupöytää.

Esitys- ja kokoustekniikka:

Tilavuokraan sisältyy tilojen käyttö sovittuna aikana sovitulle henkilömäärälle, esityskalusto sekä kokoustekniikka (valkokangas ja videoprojektori), sekä koneenkäyttäjä/tekninen apu. Huom, mikäli tilaisuudessa esitetään elokuvia 35 mm:n filmikopioilta, laskutetaan koneenkäyttäjän palkkiosta 40e/h + alv. lisäkorvaus.

Vuokrahinta sisältää 30 minuuttia teknistä testausta ennen tilaisuutta. Yli 30 minuuttia kestävistä teknisistä testauksista veloitetaan lisämaksu.

Lue lisää teknisistä valmiuksista >

Tilaisuudessa käytettävästä aineistosta ja sen toimittamisesta tulee sopia etukäteen teatteripäällikkö Minna Nurmen kanssa ([email protected]).

Cinema Orioniin pääsy ja yleinen järjestys:

Cinema Orionin ovien aukaisusta sovitaan tilavuokrauksen yhteydessä tai tapauskohtaisesti.

Vuokralainen vastaa vuokra- ja järjestelyaikana, ettei ulkopuolisilla ole pääsyä elokuvateatteri Orionin tiloihin. Iltatilaisuuksien osalta aikarajana on klo 24.00. Tästä eteenpäin kaikki ulko-ovet on pidettävä suljettuina.

Cinema Orionilla, sen valtuuttamalla edustajalla tai viranomaisella on oikeus keskeyttää tilaisuus, mikäli siitä katsotaan aiheutuvan vaaraa tai haittaa kiinteistölle, irtaimistolle tai uhkaa kiinteistössä oleville henkilöille. Mikäli häiriökäyttäytymistä ilmenee ja paikalle joudutaan hälyttämään poliisi, vartija tai tilan omaa henkilökuntaa veloitetaan tästä 100 €. Tilaisuus voidaan keskeyttää myös, mikäli vuokraehtoja ei noudateta.

Ruoka ja juomat:

Elokuvateatteri Orionissa järjestettävissä tilaisuuksissa omat tarjoilut ovat sallittuja. Tarjoilun voi tilata myös elokuvateatterin yhteistyökumppaneilta teatterin kautta. Omien alkoholijuomien tarjoilusta on sovittava erikseen huomioiden, että alkoholin myyminen tai muu vastikkeellinen luovutus on kielletty, ellei ko. toimintaan haeta viranomaisen edellyttämää anniskelulupaa. Mikäli anniskelulupaa haetaan, tulee siitä ilmoittaa etukäteen Cinema Orionille. Vuokralainen huolehtii tarvittavien viranomaislupien hankkimisesta ja vastaa seuraamuksista, jotka aiheutuvat viranomaisten vaatimusten laiminlyömisestä.

Siivous:

Vuokra-ajan päättyessä vuokralaisen tulee viedä mukanaan kaikki tiloihin tuomansa tavarat, ellei toisin sovita. Vuokralainen huolehtii tilojen siisteydestä, niin että tilat ovat takaisin luovutettaessa samassa kunnossa kuin ne ovat vuokrauksen alussa. Tilojen siistimiseen käytettävän ajan tulee sisältyä sovittuun vuokra-aikaan. Mikäli vuokralaiselta edellytettyä siivousta ei ole tehty sovittuun aikarajaan mennessä, veloitetaan siivouksen laiminlyönnistä 100 €.

Paloturvallisuus ja vesivahingot:

Tupakointi Cinema Orionin sisätiloissa on ehdottomasti kielletty. Tupakointi on sallittu ainoastaan ulkona, niin ettei siitä aiheudu haittaa. Tupakantumpit laitetaan niille varatuille astioille eikä niitä saa heittää ympäristöön.

Tilat on varustettu palohälyttymin, palosammuttimin ja pelastuspeittein. Mahdollisen tulipalon uhatessa tulee se pyrkiä sammuttamaan välittömästi ja ohjata väki ulos sekä hälyttämään apua. Hätäulosteitä on kolmin kappalein ja ne on merkitty erikseen opastein.

Mahdollisen putkirikon, vuodon tai vesivahingon sattuessa tulee vuokralaisen ottaa välittömästi yhteyttä vuokranantajaan.

Muuta huomioitavaa:

Vuokratuissa tiloissa ei ole sallittua naulata, liimata tai muuten vahingoittaa rakennuksen seiniä, ovia tai kalusteita. Verhoja ei saa poistaa tai siirtää ilman lupaa. Rikkoutuneista rakenteista/kalustosta sekä elokuvateatteri Orionille aiheutuvasta ylimääräisestä siivoustyöstä veloitetaan erikseen. Omia kalusteita/laitteita käytettäessä on huolehdittava, etteivät ne vaurioita tilojen rakenteita (seinät, lattiat, katot).

Tapahtumalupa musiikin esittämisestä tilaisuudessa:

Vuokraaja, joka järjestää julkisen elokuvaesityksen vastaa tapahtumaluvan hankkimisesta Teostolta. Tapahtumalupa tarvitaan, jos julkisessa tapahtumassa esiintyy bändi, orkesteri tai artisti (elävää musiikkia) tai jos tapahtumassa soitetaan musiikkia cd- tai dvd-levyltä, digitaalisesta tiedostosta (elokuvat) tai muulta tallenteelta (mekaaninen musiikki) tai tapahtumassa esitetään karaokea.

Teoston ja Gramexin yhteinen musiikinkäyttölupa on konserttien, festivaalien, näytösten, näyttelyiden ja muiden tapahtumien järjestäjille: yrityksille, yhteisöille, järjestöille ja yksityishenkilöille.

Koululaisille järjestetyt näytökset ovat julkisia eli niihin tarvitaan esitysluvat. Mikäli kyseessä on kunnan/kaupungin koulu ja kunnan/kaupungin järjestämä tapahtuma, silloin kunnan/kaupungin sopimus kattaa elokuvaesityksen sekä mahdollisen sitä edeltävän ääniteperäisen taustamusiikin käytön. Jos kyseessä on yksityinen koulu, koulun täytyy hankkia esitysluvat elokuvanäytökseen.

Yksityishenkilön pienen perhe- ja ystäväpiirin tilaisuuksia (häät, hautajaiset, syntymäpäivät, rippijuhlat, jne.) ei tulkita julkisiksi eli niihin ei tarvita lupia.

Lupa on haettava ja saatava ennen ensimmäistä luvalla järjestettävää tapahtumaa ja se tarvitaan sekä pääsymaksullisiin että maksuttomiin tapahtumiin. Lupa on jatkuva (voimassa toistaiseksi) ja luvan saamisen jälkeen riittää, kun sillä järjestettyjen tapahtumien tiedot ilmoitetaan Teoston verkkopalvelussa.

Musiikinkäyttökorvaus on tapahtumakohtainen ja sen määrä perustuu
tapahtumajärjestäjän ilmoittamiin tietoihin kunkin tapahtuman musiikinkäyttötavoista, tapahtuman tuotoista ja kuulijamäärästä. Luvan hinta sisältää sekä Teoston että Gramexin musiikinkäyttökorvauksen. Korvauksesta saa 3 % alennuksen, kun tapahtuman tiedot ilmoitetaan Teoston verkkopalvelussa viimeistään 14 päivää tapahtuman jälkeen. Jos laskutukseen tarvittavia tietoja ei ilmoiteta ajoissa, tapahtuman musiikinkäyttökorvaus laskutetaan arviolaskulla.

Lisätietoja:
[email protected]
p. 030 6705 030
www.teosto.fi

Vuokraaja sitoutuu myös noudattamaan elokuvanäytöksessään elokuville annettuja ikärajaluokituksia. Lisätietoja elokuvien luokittelusta löytää Kansallisen audiovisuaalisen instituutin sivuilta: https://kavi.fi/fi/meku/kuvaohjelmat/tarjoaminen-yleisolle

Viimeisin muutos tehty ehtoihin 23.9.2022