WITTGENSTEIN

UK/Japani, 1993

Derek Jarmanin Wittgensteinissa seurataan filosofi Ludwig Wittgensteinin (Karl Johnson) elämää lapsuudesta läpi ensimmäisen maailmansodan ja Cambridge-koulutuksen aina professoriuteen asti.