METROPOLIS

Saksa, 1927

Futuristisessa Metropoliksen kaupungissa yhteiskunta on jakautunut kahteen luokkaan. Kaupungin eliitti elää hyvää elämää korkealla maanpinnan yläpuolella. Työläisten luokka asuu orjuuden kaltaisissa oloissa kaupungin alapuolella, tehtävänään pitää kaupunki pyörimässä.

Kaupungin johtajan (Alfred Abel) poika, Freder (Gustav Fröhlich) rakastuu työläisten luokkaan kuuluvaan Mariaan (Brigitte Helm). Tämä johtaa muutokseen koko luokkajärjestelmässä.