Markku Lehmuskallio retrospektiivi

Erikoisnäytökset

Markku Lehmuskallion (s. 1938) ura elokuvatekijänä on ainutlaatuinen.

Hän aloitti itseoppineena elokuvaajana 1970-luvun alussa lyhytelokuvilla ja on sittemmin tehnyt yli kaksikymmentä puolipitkää ja pitkää elokuvaa, jotka ovat tehneet hänestä kansainvälisesti tunnetun ohjaajan. Yli puolet näistä teoksista on syntynyt yhteistyössä Anastasia Lapsuin kanssa ja luokiteltavissa dokumenttielokuviksi, vaikka useat heidän elokuvansa koettelevatkin lajikonventioiden rajoja.

Lehmuskallio on kulkenut elokuvantekijänä omaa tietään valtavirtojen 
ulkopuolella ja toteuttanut tinkimättömästi persoonallista näkemystään, jota leimaavat moraalinen ja esteettinen ankaruus. Lehmuskallion elokuvien keskiössä on kysymys ihmisen ja hänen elinympäristönsä suhteesta, taiteen tehtävästä sekä siitä, miten modernin ihmisen teknologistuneet elintavat, kulutuskulttuuri ja kvartaalitalous ovat tuhonneet luontoa ja luonnonmukaisesti eläviä kulttuureita. Erityisesti Lehmuskallion elokuviin on tallentunut pohjoisten alkuperäiskansojen katoamassa olevaa elämänmuotoa.

Lehmuskallion elokuvia voi kutsua nykyisten ekologisten keskustelujen ja ilmastohuolen edelläkävijäksi. Hänen elokuvissaan alkuperäiskansojen paikalliseen luontoon ja ilmastoon sopeutuneet menneet elämäntavat siintävät tänään tulevaisuuden toivoa.