CORONAVIRUS CRISIS / BAKERY

UK/Afganistan, 2020/2018

REFUGEE FILM FESTIVAL

Coronavirus crisis on afganistanilaistaustaisen ohjaajan Reza Adibin BBC Panoramalle tekemä dokumentti. Se kuvaa Kreikan pakolaisleirejä keväällä 2020, jolloin koronavirustartunnat alkoivat levitä ja saavuttivat lopulta myös leirit. Reza Adib asui tuolloin itse perheensä kanssa Malakasan leirillä lähellä Ateenaa. Hän dokumentoi leireillä (Malakasan lisäksi Ritsonan ja Morian leireillä) asuvien ihmisten turhautumista, kasvavaa huolta ja pelkoa. Ohjeet etäisyyksien pitämisestä ja hygieniasta huolehtimisesta olivat kuin absurdi vitsi leirillä, jossa sadat ihmiset käyttivät samaa vesipistettä ja teltat jouduttiin sijoittamaan aivan vieri viereen. Adib toimi leiriläisten yhdyshenkilönä viranomaisten suuntaan ja hän todisti leirin asukkaiden epätietoisuutta ja lopulta myös raivoa kaaoksen keskellä. 

Vaikka koronakriisi on toivottavasti laantumaan päin eikä kaikkia leirejäkään ole enää olemassa, dokumentti on vahva aikalaistodistus eurooppalaisen pakolaispolitiikan ongelmista. Se vangitsee viranomaisten neuvottomuuden ja toimien riittämättömyyden uuden kriisin, tuntemattoman viruksen uhatessa, kun edellisiäkään kysymyksiä ei oltu pystytty ratkaisemaan kestävällä ja ihmisiä kunnioittavalla tavalla.

Ohjaaja Reza Adib asuu nykyään perheineen Suomessa ja hän on paikalla näytöksessä. 

//

Coronavirus crisis is a documentary film made by an afghan film maker Reza Adib to BBC
Panorama. It’s a film about spring 2020 at the refugee camps in Greece when coronavirus
started to spread and finally reached also the camps. Reza Adib lived in Malakasa camp
with his family and he documented the life in the camps, besides Malakasa Ritsona camp
and Moria camp. He witnessed the frustration, growing worries and fear of the camp
inhabitants. The directions about social distance and hand hygiene were absurd joke in a
camp where hundreds of people used one water point and the tents needed to be side by
side. Reza Adib was a contact person between the inhabitants and the camp officials and he
saw people getting more and more uncertain and finally angry in the middle of the chaos.

Reza Adib now lives Finland with is family and he will participate the screening.

– Anna Korhonen


Alkukuvana esitetään afganistanilaisen ohjaajan Hashim Didarin lyhytelokuva Bakery. Bakery kuvaa perinteistä afganistanilaista leiväntekoa. Se on kuvaus afganistanilaisista ihmisistä, jotka toimivat oman elämänsä ja rauhan hyväksi. Ihmisten halu rakentaa parempaa elämää, halu rakastaa ja halu selviytyä kukoistaa sodankin keskellä.

Elokuvat nähdään osana Refugee Film Festivalia.

//

Bakery is a short documentary that illustrates the traditional Afghan method of making bread.
It’s a story about Afghan people who work for their own life and for peace. The human desire
to build a better life, to love and to survive thrive even in the midst of war.